Dit keer zal ik u niet zoals gewoonlijk een bepaalde plant beschrijven, maar eens praten over grondbewerking. Dit is immers de basis van het resultaat en succes van goed tuinieren. Vanuit Nederland zijn we gewend om in onze ijver veel te schoffelen en te harken, zodanig dat we hier in Spanje de grond veel te veel open trekken en de brandende zon onnodig veel kans geven om de grond nog meer uit te drogen dan wenselijk is. Verder wordt het tuinafval zo snel mogelijk afgevoerd, waardoor een beschermde laag vernietigd wordt.

Beter is het een mulchlaag (dit is een beschermlaag van materialen om de nadelen van het klimaat ter plaatse te compenseren) aan te houden. Ook kunt u werken met onkruiddoek, dat het vocht wat beter kan vast te houden. U zou dit verder kunnen afdekken met boomschors e.d. Om groepen planten te kunnen houden, kunt u dan perken maken, waaronder u het doek zal moeten verwijderen.

Als beschermlaag zou u ook eens kunnen denken om een natuurlijke bescherming tot stand te brengen door te werken met bodembedekkers. U kunt bijvoorbeeld de Hedera of de Vinca-soorten gebruiken. Maar ook de sierasperges, Aptemia’s, Rozemarijn ´prostratus´ etc. etc. Normaal is er in de volle natuur een kringloop van afvalstoffen. U zult dit natuurlijke effect in uw tuin niet bereiken, maar het afdekken van de grond door gewenste bodembedekkers of een mulchlaag zal wel een veel beter evenwicht in uw mediterrane tuin door de jaren geven.

Als u zegt: ik wil het zo schoon mogelijk in mijn tuin houden en ik vind het maar niets wat rommel in de borders, dan kan ik u verzekeren dat u in vele gevallen al een hele goede schone aanblik van uw tuin verkrijgt, als u uw terrassen en paden maar schoon houdt. Verder is het ook van belang en noodzakelijk dat u de grond jaarlijks bemest.

Voeding voor de planten bestaat uit zes hoofdelementen:

Stikstof (N.)Stimuleert de ontwikkeling van blad en twijgen.
Fosfor (P.)Bevordert groei wortelstelsel.
Kalium (K.)Zorgt voor een goede bloei en het vormen van vruchten.
Magnesium (Mg.)Bevordert het aanmaken van bladgroen.
Calcium (Ca.)Is van belang voor structuurverbetering en het activeert het bodemleven.
Zwavel (S.)Speelt vooral een rol in de waterhuishouding.

De eerste maanden van het jaar zijn hier erg geschikt voor een goede bemesting. U kunt hiervoor organische mest hanteren of kunstmest. De voordelen van organische mest is dat dit een gelijkmatige natuurvoeding geeft . Het verbetert vaak ook de structuur en waterhuishouding. De kans op overbemesting is niet groot. Een nadeel zou kunnen zijn dat natuurlijke mest wat trager werkt. Kunstmest (Blauwe korrel) daarentegen heeft wel een snelle werking. Ook weet men hierbij het exacte percentage voedingsstoffen. Het nadeel is echter dat de bemesting eenzijdig is en slechts voor een korte termijn effect heeft. Op langere termijn kan het zelfs slecht zijn voor het bodemleven. Ook geeft het gevaar voor overbemesting en het vervuilen van het grondwater.

Nu goede aandacht geven aan een goede bemesting zal zeker bijdragen aan fijne resultaten in uw mediterrane tuin.