Augustus 1944. In het zicht van het einde van het Derde Rijk komen in Straatsburg nazi-kopstukken en topmannen van het chemische conglomeraat Carbon international bijeen. Doel van de bijeenkomst is het overbrengen van kapitaal naar Zuid-Amerika om het Derde Rijk opnieuw op te richten en een vluchtroute te organiseren voor SS’ers en Gestapoleiders.

Vijfenvijftig jaar later publiceert Esther Brautigam een boek over haar ervaringen als kampslachtoffer, waarin zij de dwangarbeid die kampgevangenen in de Duitse bedrijven (waaronder Carbon) moesten verrichten, aan de kaak stelt. Uit naam van alle slachtoffert eist zij alsnog schadevergoeding.

Kort daarop ontvangt Esther via een advocaat een aantal prioriteitsaandelen, in 1944 uitgegeven door Carbon International. Hierdoor krijgt zij met onmiddellijke ingang grote zeggenschap over het machtige chemische concern. Nu ligt de toekomst van de chemische industrie plotseling in handen van een fragiele, boze vrouw, bijgestaan door de jonge advocaat Jack Edelman.

Carbon International is bereid tot het uiterste te gaan om zijn financiële belangen veilig te stellen. Esther en Jack moeten vluchten voor hun leven…


Gé Bosschee werd in 1963 geboren te Tilburg. Hij is jurist en was jarenlang werkzaam in de financiële sector en als columnist. In 2012 werd zijn spannende roman De laatste koning uitgegeven.