Beste Leden,

Zoals u weet zijn wij in het afgelopen jaar druk doende geweest om te zoeken naar een oplossing voor ons clubhuis. Er is een huisvestingscommissie samengesteld om gesprekken te voeren met onze huidige verhuurster en de commissie is tevens op zoek gegaan naar andere panden.

Middels een enquête hebben wij o.a. om uw mening gevraagd en deze ook besproken tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 23 november 2017. Er is toen gebleken dat het merendeel van de leden een eigen clubhuis ambieert. Een aantal leden is vervolgens bijeengekomen om de mogelijkheid te onderzoeken voor het aankopen van een eigen pand. Ik kan u mededelen dat deze bijeenkomst op zich zeer positief is verlopen maar zoals u wel weet lopen de zaken altijd anders dan gedacht!

Met gepaste trots mag ik u namens het bestuur mededelen dat de NVOC “De Lage Landen” met ingang van 1 april 2018 gaat verhuizen!

Het schitterende restaurant is gelegen in de Urbanisatie Villotel en staat beter bekend als Restaurant El Corregidor. Het beschikt over prachtige zalen en heeft werkelijk een waanzinnig terras met geweldig uitzicht. De buitenzijde wordt door de verhuurders opgeknapt en uiteraard zal het pand rolstoel toegankelijk worden gemaakt. De binnenzijde moet wel wat opgeknapt worden (voornamelijk schilderen) maar met ruim 450 leden is er altijd wel een aantal leden dat mee wil helpen.

Het bestuur is van mening dat de NVOC “De Lage Landen” met het huren van El Corregidor voor de komende jaren een fantastisch onderkomen heeft gevonden waar menig andere club jaloers op zal zijn. De komende maanden gaan wij ons richten op de verhuizing naar, en het inrichten van El Corregidor. Uiteraard houden wij u op de hoogte en rekenen wij op uw hulp!

Namens het bestuur van NVOC “De Lage Landen”,

Michel Rosenberg