Aan de bridgeliefhebbers van de NVOC.

,t Is weer voorbij die mooie zomer…

De warmte is uit de lucht, de toeristen zijn vertrokken en onze clubleden komen weer huiswaarts. Dat betekent dat ook het clubleven weer op gang komt.

Het bridge comité heeft dan ook besloten om de eerste bridgedrive te houden op maandag 11 september a.s. en vrijdag 15 september. Zoals gebruikelijk beginnen we op maandagavond om 7 uur en op vrijdagmiddag om 3 uur. Wel graag een kwartier voor de aanvang aanwezig zijn om in te schrijven. Mocht u op zoek zijn naar een partner, dan kunt u contact opnemen met Betty Pennings, tel.96 649 9091, e-mail: bpennings3@gmail.com.

Wij zien u graag op maandag 11 september a.s.

Het bridgecomité