In aanvulling op de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering wat betreft het punt bestuurssamenstelling nog het volgende. Verwijzend naar de statuten worden bestuursleden steeds voor een jaar gekozen of herkozen.

Dit jaar zijn alle zittende bestuursleden bereid om door te gaan.

Mochten er clubleden zijn die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie dan kunnen zij zich aanmelden tot en met 8 november 2020. Graag ontvangen wij dan een mail (nvoc.coravanloon@gmail.com) met toelichting voor welke functie men belangstelling heeft, wat de reden daarvan is en wat de achtergrond is van de kandidaat. Dit wordt naar alle clubleden doorgemaild.

Op de ALV kan de kandidaat zich voorstellen. Mocht de kandidaat niet naar de ALV kunnen komen dan wordt de mail in zijn geheel voorgelezen.

Tot ziens op 12 november,

Hartelijke groet,

Het bestuur