Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering in het clubgebouw op donderdag 4 november 2021 om 15.00 uur. De agenda volgt later.

Verwijzend naar de statuten worden bestuursleden steeds voor een jaar gekozen of herkozen.

Mochten er clubleden zijn die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie dan kunnen zij zich aanmelden tot en met 31 oktober 2021. Graag ontvangen wij dan een mail (nvoc.coravanloon@gmail.com) met toelichting voor welke functie men belangstelling heeft, wat de reden daarvan is en wat de achtergrond is van de kandidaat. Dit wordt naar alle clubleden doorgemaild.

Op de ALV kan de kandidaat zich voorstellen. Mocht de kandidaat niet naar de ALV kunnen komen dan wordt de mail in zijn geheel voorgelezen.

 

Tot ziens op 4 november.

 

Hartelijke groet,

Het bestuur.