Hierbij doen wij een tweede oproep voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering in het clubgebouw donderdag 12 november om 15.00 uur. Door afmelding van een aantal clubleden zijn er enkele plaatsen vrijgekomen. U kunt u aanmelden door een mail te sturen aan de secretaris nvoc.coravanloon@gmail.com

Voor diegenen die aanwezig zullen zijn a.s. donderdag: de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering kunt u vinden op de website www.nvoc-delagelanden.com. Klik op het menu bovenaan links, kies “NVOC” en kies daarna “Ledenpagina”. Onderaan die pagina ziet u een blauw blokje met de “Notulen laatste ALV 29/11/2019”. Als u hierop tikt kunt u de notulen lezen zodat we in de vergadering vrij snel vragen kunnen behandelen en goedkeuring kunnen vragen voor deze notulen.

We zullen aan tafels zitten op de veranda en het is handig als u de financiële informatie zelf bij de hand hebt op tablet of smartphone, zodat per tafel eventuele vragen kunnen worden beantwoord. In de uitnodigingsmail heeft u de agenda en financiële informatie reeds ontvangen en de mogelijkheid om uw vraag reeds te mailen aan Arlette.

 

Hartelijke groet,

Het bestuur