Een achttal enthousiaste clubleden gingen beladen met allerlei kerstattributen, veelal geschonken door leden van de club,  groene takken uit eigen of andermans tuin, scharen, schorten en een camera op pad naar het Alzheimer Dagcentrum in Teulada. Via de mail had Marleen nog allerlei tips gegeven over hoe de oase te gebruiken, welke tangetjes, enzovoort.

Dus op 15 december j.l. zaten wij om 10 uur ’s morgens gezellig de plannen van de morgen te bespreken in het café tegenover het centrum. Anne-Lize, Jacqueline, Marijke, Margôt, Marion, Nicole en Guusje als cameravrouw wisten nog niet zo goed hoe het allemaal zou gaan verlopen. Lydia, die al langer bij het dagcentrum aan de slag is met de mensen (als sociale clown), gaf wat informatie over wat wel of niet te verwachten was, maar gaf ook aan dat het per dag verschilt wat de mogelijkheden
van de diverse mensen zijn.

Iedereen ging snel aan de slag onder het toeziend oog van de cliënten, deels met opgewonden gezichten en deels in stille verwondering wat er allemaal stond te gebeuren. Ook voor het personeel was het een openbaring om mensen van de groep uit hun isolement te zien kruipen en ze actief te zien participeren. Eén van onze oudere clubleden die sinds een jaar ook in het dagcentrum komt, genoot met volle teugen van alle bekenden om zich heen en wilde met ieder van ons op de foto.

Na iets meer dan een uur waren de tafels brandschoon en resteerden per tafel zes gezellige kerststukjes, die op de kerstmarkt niet hadden misstaan.

Het was een geweldige morgen, niet alleen voor de cliënten en het personeel, maar zeker ook voor onszelf. We waren aangenaam verrast hoe welkom we waren en dat wij als clubleden zoveel plezier kunnen schenken aan mensen in een centrum als dit in onze gemeente.

Dus leden van de schilderclub, tuinclub, naaiclub, zangkoor, enz. mocht je een keer iets in het Dagcentrum of in de Residentie (verpleeghuis) willen doen voor en met mensen met Alzheimer, neem dan contact op met Lydia Zijdel (payasosocialtommy@gmail.com) zodat zij daarin kan bemiddelen.

Guusje en Lydia la Rivière