Tijdens hartrevalidatie werken wij met de patiënt aan herstel. Dit om de grenzen opnieuw te leren kennen en verleggen. Daarnaast geven wij de patiënt advies voor een gezonde leefstijl en het leren omgaan met emoties en onzekerheid.

Bij een hartaandoening blijven veel mensen met vragen zitten. Wat kan en wat mag ik, is dit niet gevaarlijk en hoe moet het met mijn werk? Het kan ook zijn dat men zich onrustig of angstig voelt, dat men prikkelbaar is en snel geëmotioneerd zijn. Hartrevalidatie helpt bij het herstellen. De patiënten werken aan lichamelijk herstel, maar minstens net zo belangrijk is werken aan het zelfvertrouwen en vitaliteit. Zodat de patiënt de draad van het leven weer kan oppakken.

Hartrevalidatie helpt bij het herstel van bijvoorbeeld:

 • na een hartinfarct
 • na een dotter- en stentbehandeling of bypassoperatie
 • na een hartklepoperatie
 • Pacemaker of ICD
 • Hartfalen
 • Angina pectoris
 • aangeboren hartafwijking

 Wanneer hartrevalidatie?

Hartrevalidatie is geschikt als na iemand na een hartziekte niet optimaal functioneert of dingen niet meer durft of kan. Tijdens de revalidatie leert men dat dit in principe door oefening of begeleiding wel (weer) mogelijk kan zijn. Iemand komt in aanmerking voor hartrevalidatie als:

 • Zich lichamelijk minder kan inspannen.
 • Angst heeft voor lichamelijke inspanning.
 • Psychische problemen heeft als gevolg van hartproblemen.
 • Risicofactoren heeft die de kans op herhaling van acute hartproblematiek verhogen.

Starten met hartrevalidatie

Voordat er wordt gestart met de hartrevalidatie krijgt de patiënt eerst een informatief intakegesprek. Hierin wordt overlegd welk programma goed aansluit bij de patiënt.

Revalidatieprogramma

Revalideren is meer dan alleen lichamelijk herstel en conditieopbouw. Ook op emotioneel gebied is er veel gebeurd, verwerking is een belangrijk onderdeel van het revalidatieprogramma.

Tijdens de hartrevalidatie wordt gewerkt aan doelen die zijn afgestemd op persoonlijke mogelijkheden en beperkingen:

 • verbeteren van het inspanningsvermogen
 • bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl
 • ontdekken en zo mogelijk verleggen van lichamelijke grenzen
 • overwinnen van angst voor inspanning en herwinnen van zelfvertrouwen
 • inzicht krijgen in lichamelijk grenzen
 • leren omgaan met klachten en beperkingen
 • hervatten van werk, vrijetijdsbesteding en huishoudelijke taken.

Hartrevalidatie bestaat uit 4 onderdelen:

 1. Lichamelijk herstel: onder begeleiding bewegen
 2. Emotioneel herstel: psychosociale ondersteuning
 3. Medisch herstel: begeleiding bij klachten en het krijgen van inzicht in uw klachten
 4. Gezonde leefstijl: begeleiding en advies over gezond kunt leven

De effecten van hartrevalidatie

Patiënten die een hartrevalidatieprogramma volgen hebben 50% minder kans op een herhaling van het hartprobleem en 35% minder kans om in de jaren erna te overlijden. Onder andere omdat hartrevalidatie naast een betere cardiovasculaire conditie bijdraagt aan een beter cholesterolgehalte en een lager BMI en vetpercentage.


Mocht u meer vragen hebben of een afspraak willen maken dan is dit mogelijk een email te sturen naar info@medifitreha.com of te bellen naar 96 6495448