November 1980 is de NVOC opgericht.  De club is springlevend en groeiende en daar mogen we met zijn allen trots op zijn.  Met veel plezier maken we bekend dat we op Donderdagmiddag 15 oktober ons 7de Lustrum gaan vieren. Aanvang 17:00 uur.   Let wel : deze viering komt in plaats van de reguliere clubmiddag.  Iedereen die deel wil nemen wordt verzocht zich vooraf in te schrijven bij de gastvrouwen (5€ pp). Een ieder wordt van harte uitgenodigd er  samen een gezellig feest van te komen maken !