Een revalidatiearts is een medisch specialist. De arts begeleidt mensen die belemmeringen hebben in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij pijn, stijfheid, of beperkingen bij staan, lopen, persoonlijke verzorging, het huishouden, werk, hobby’s.
Een revalidatiearts stelt een diagnose, stelt een klinisch of poliklinisch behandelplan op en volgt de vooruitgang van revalidanten. In sommige gevallen voldoet een eenmalig advies voor een verandering in leefgewoonten of het voorschrijven van medicijnen. Echter vaak beslaat een behandelplan meerdere weken of maanden. Bijvoorbeeld bij ernstige handicap of bij mensen die een ernstig ongeluk hebben gehad.

Wie komt bij een revalidatiearts?

Bij een revalidatiearts komen mensen met verschillende ziekten en aandoeningen zoals: • na een beroerte; • na een ongeval, • bij en spierziekte, • aangeboren aandoeningen; • na amputatie; • langdurige (chronische) pijn • oncologische problematiek • herstel na een operatie
Het eerste bezoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. De arts bespreekt met u uw klachten en voorgeschiedenis. Indien nodig maakt hij een echografie of geeft hij een injectie als hier een indicatie voor is.

Revalidatiegeneeskunde is een praktisch vak; er wordt gestreefd naar het behalen van praktische doelstellingen, De problemen die behandeld kunnen worden, zijn heel divers: het kan bijvoorbeeld gaan over het voorkomen van vergroeiingen, het behandelen van slikproblemen, kracht-/conditietraining, ademhalingsondersteuning, incontinentie-problemen, maar ook over zaken als het trainen van het gebruik van hulpmiddelen, zelfverzorging, woningadviezen, chronische pijnbestrijding, botox injectie bij spastische spieren, echografie voor diagnostiek.

Voor de behandeling beschikt de revalidatiearts in revalidatiecentrum Medifit over een team van medici en paramedici van 12 fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, osteopaten, ergotherapeut, een podoloog, een orthopedische instrumentmakers en een orthopedische schoenmakers. Naast dit paramedische team beschikken wij ook over een psycholoog, een neuropsycholoog en verpleegkundigen. Per geval wordt bekeken welke professionals moeten worden ingeschakeld en hoe intensief de behandeling moet zijn.

Opname of poliklinische behandelingen

Er kan worden gekozen voor een klinisch revalidatieprogramma met een opname in een van onze aangepaste luxeappartementen met zorg en eventueel verpleging, of een ambulant poliklinisch programma waarbij de patiënt meermalen per week naar het revalidatiecentrum komt voor een of meerdere behandelingen. Eventueel kunnen we de patiënt ook thuis ophalen voor de therapie in ons centrum

Vergoeding

Als er een indicatie is voor revalidatie, dan wordt het onderzoek en vervolgens het revalidatieprogramma, volledig vergoed door de verzekering uit het basispakket. Wel heeft u voor deze vergoeding een verwijzing nodig van een huisarts om een afspraak te maken bij onze revalidatiearts. Medifit heeft met bijna alle Nederlandse verzekeringen een contract en daarom kunnen we alles direct afreken met de zorgverzekeraar, zodat de patiënt niets hoeft voor te schieten.

 


Bij vragen over de revalidatie kan er altijd contact opgenomen worden. Dit kan telefonisch met Dhr. Miguel Martorell Schonenberg: 609 197 119 of per mail miguel@medifitreha.com

Meer informatie vindt u op onze website www.medifitreha.com