Voorlichting over de AED (automatische externe defibrillator) door cardioloog Dr. Van den Toren.

Enige tijd geleden werd op een ledenvergadering de vraag gesteld of er in het clubgebouw een AED geplaatst zou kunnen worden. Tot op dat moment was dat door wettelijke beperkingen niet mogelijk, maar die bleken niet meer te bestaan.

Naar aanleiding van deze vraag heeft het bestuur zich verdiept in dit onderwerp en heeft zich onder andere laten voorlichten door een van haar leden die als cardioloog heeft gewerkt. Tijdens dit gesprek is duidelijk geworden dat er nogal wat aspecten zijn waarvan je je geen rekenschap geeft wanneer je zo’n apparaat ergens in de publieke ruimte ziet. Kortom, het plaatsen van een AED is één ding, maar of het voor onze groep leden zinvol is en hoe een en ander georganiseerd zou moeten worden is een ander verhaal.

Om de leden zo goed mogelijk te informeren hierover, hebben we dr. Van den Toren bereid gevonden dit onderwerp toe te lichten op een speciale bijeenkomst voorafgaand aan de wekelijkse clubborrel.

Deze bijeenkomst staat gepland voor donderdag 20 oktober a.s., aanvang 16:00 uur.
Wij hopen op een grote opkomst!