Geachte leden van de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland,

Nu onze nieuwe vereniging na haar oprichting inmiddels het eerste kwartaal van bestaan achter de rug heeft, is dat een mooie gelegenheid om daar even bij stil te staan.

Zoals alle begin moeilijk is, waren er ook bij ons wat aanloop onregelmatigheden maar die zijn allemaal met succes overwonnen en inmiddels loopt alles volledig naar wens. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij altijd open staan voor constructieve suggesties van onze leden die verdere verbetering tot doel hebben. We zullen niet alles kunnen waarmaken, maar uw voorstellen zullen zeer serieus worden bekeken.

Wij willen u bij deze van harte bedanken dat u zich bij onze fusievereniging heeft willen aansluiten waarmee we in staat gesteld worden door te borduren op het werk dat we de eerste 10 jaar hebben verricht en het gezag dat we daarmee hebben opgebouwd. Als één grote organisatie van verdragsgerechtigden kunnen we niet langer uit elkaar gespeeld worden.

U kunt zelf ook een grote bijdrage leveren aan de verdere groei van onze vereniging door vrienden en kennissen, die eveneens verdragsgerechtigden zijn, op onze inspanningen attent maken en hen aanraden zich bij ons aan te sluiten. Het is ons bepaald niet alleen om het geld te doen maar vooral ook om de aantallen, want de hoogte van het ledental bepaalt natuurlijk ook in hoge mate het gezag waarmee wij kunnen proberen verbeteringen van ons lot af te kunnen dwingen c.q. verdere afbraak van onze rechten te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur VBNGB

Cees van der Wiel

Voorzitter

 

Wij hebben van een aantal personen contributiebijdrages ontvangen, doch deze hebben zich nog steeds niet via onze website www.vbngb.eu aangemeld, waardoor wij hen tot nu toe niet hebben kunnen opnemen in onze ledenlijst.