Zoals jullie in de notulen hebben kunnen lezen ben ik bij de laatste ledenvergadering gekozen tot voorzitter van onze gezellige NVOC club.

Er verandert voor mij niet veel omdat ik, door omstandigheden, als vice voorzitter al vaak de voormalig voorzitter heb moeten vervangen. Daardoor ben ik bij de meeste leden wel bekend.

Als voorzitter hoop ik jullie nog vaak te mogen begroeten in ons clubgebouw bij de verschillende activiteiten.

Rest mij nog jullie fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 toe te wensen.

Anneke Blokland – van Leeuwen