Van enkelen van u hebben wij de contributie over het clubjaar 2016 nog niet ontvangen.

Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, zo spoedig mogelijk het verschuldigde bedrag ad € 80 over te maken op de bankrekening van NVOC De Lage Landen nummer 0081 0674 63 0001386544 bij de SabadellSolbank in Moraira, onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Dit nummer kunt u terugvinden in de clubblad.

Als u dit bedrag wilt overmaken vanaf een buitenlandse rekening dient u de volgende gegevens te gebruiken:
IBAN code: ES05 0081 0674 6300 0138 6544
BIC             : BSABESBB

Mocht u contant willen betalen of pinnen dan kunt u dit doen op donderdagmiddag (clubmiddag). Onze voorkeur gaat uit naar overmaking op onze bankrekening.

Indien de contributie niet vóór 31 januari 2016 is ontvangen wordt een verhoging toegepast van € 5 in verband met extra werkzaamheden.

Theo Tappen