De Nachttrein naar Lissabon

Het boek  “De nachttrein naar Lissabon” is verfilmd. Het boek is geschreven door Pascal Mercier. De echte naam van Mercier is Peter Bieri. Hij was tot zijn pensionering hoogleraar filosofie in Berlijn. Op een rustig moment in zijn leven, kwam hij er achter dat hij als hoogleraar voornamelijk andere hoogleraren aan het napraten was. Dat was voor hem het sein om het roer om te gooien en een andere weg in te slaan. Hij besloot onder de naam Pascal Mercier romans te gaan schrijven. De nachttrein staat dan ook symbool voor een nieuwe weg.

Na het schrijven van zijn eerste roman voelde Mercier / Bieri zich echt vrij. Na de tweede roman was dat gevoel al minder. De nachttrein naar Lissabon is zijn derde en meest succesvolle roman.

Maar in hoeverre is een nieuwe weg vrij? Ieder mens komt in zijn leven onherroepelijk voor lastige dilemma’s te staan. De dan gemaakte keuzes – het steile pad of de gebaande weg? – zijn principieel en definitief. Dat geldt ook voor alle hoofdrolspelers in de film.

Dit is het centrale thema van Pascal Mercier / Peter Bieri. Een ding is zeker: Mercier zegt, schrijft en denkt hetzelfde als Bieri.

Het thema van de vrijheid staat in zijn boek als volgt samengevat:

Ieder van ons reist in een afgesloten coupé met vieze ramen, haperende verlichting en defecte verwarming, in een trein van onbekende lengte en twijfelachtige makelij, zonder duidelijke bestemming of dienstregeling, maar met een geheimzinnige conducteur en een grillige machinist, soms razend snel  soms tergend langzaam, via anonieme tussenstations met uit het niets opdoemende perronopzichters door duistere tunnels, totdat het voertuig definitief tot stilstand komt.

Een film met een boeiend plot, leuke opnamen van Lissabon en goede acteurs. Een film waarvan je gewoon kunt genieten. Of een film naar aanleiding waarvan je lang kunt nadenken. Die vrijheid laat ik aan jullie.

Frank