De mensen, die hier aan de Costa Blanca wonen, kennen deze plant ongetwijfeld door zijn opvallende blauwe bloemen. De Ipomoea begint al vroeg te bloeien, zo in april- mei. Dit gaat door tot laat in het najaar. Hoe warmer de ”winter” is, des te langer zal de plant blijven bloeien. Gaat de temperatuur onderuit, dan zal de bloem zwaar terug vallen, of bij erg koude nachten geheel tot stilstand komen en zal de plant gedeeltelijk verschrompelen.

De plant heeft een toepassing in de tuinen, maar is ook vaak in het wild te zien in bermbegroeiingen tot in bomen toe, waar ze dan woekert. De Ipomoea is een tropische vertegenwoordiger van de winde familie (Convolvulaceae).

De plant is afkomstig uit tropisch Amerika. Er zijn zo’n 400 soorten. Van de meeste soorten bloeien de bloemen maar een dag. De klokvormige bloemen lijken op de bloemen van de akker en haagwinde, die o.a. in Nederland veelvuldig voorkomen. Als kind, noemden we deze klokvormige bloemen wel “piespotjes”, die dan in diverse kleuren voorkwamen.

In het Middellandse Zeegebied komen vooral soorten voor als Ipomoea hederacea en de acuminata. Ze groeien van Spanje tot Griekenland. De bloemen zijn groter dan de soorten winde in Noord Europa. De knoppen zitten in trosjes, waarvan iedere dag er enkelen van gaan bloeien. Verzenden ‘s Morgens als ze opengaan, zijn de bloemen diep blauw, maar gedurende de dag verkleuren ze meer naar purper roze. Opvallend is het ook, dat de bloemen zich rond het middag uur sluiten.

De Ipomoea stelt weinig eisen aan de grond. Verkiest een plekje in de zon, maar kan zich hier in het klimaat aan de Costa Blanca, ook in de schaduw goed ontwikkelen. Deze klimplant kan makkelijk 3 tot 5 meter omhoog groeien. Maar de plant heeft ook uitlopers, die over de grond kruipen. Deze uitlopers kunnen meterslang worden met vertakkingen. Op de stengels van de uitlopers schieten zij weer wortelen, waardoor zij zich door de hele tuin kunnen verplaatsen en tot woekeren overgaan. Dit gebeurt als de uitlopers een struikje of een boompje vinden waar ze weer omhoog kunnen klimmen en in deze struik of boompjes kunnen uitgroeien en verstikkend kunnen werken. Daardoor is het bij toepassing in een Mediterrane tuin belangrijk, dat de plant zodanig geplaatst wordt, dat ze min of meer geïsoleerd wordt tussen, bijvoorbeeld een paadje rond de toepassing.

De plant leent zich zeer goed voor het begroeien van hekwerken, muren, een hoop stenen die uit het zicht moeten zijn, of het begroeien van een kale boom. Ook kan een leuke toepassing zijn om de plant door bijvoorbeeld een Plumbago heen te laten groeien. Het lichte blauw van de Plumbago en het meer purperblauw van de Ipomoea kunnen een heel fraai effect geven. Ook kunt u de plant in een grote pot plaatsen en bijvoorbeeld tegen een pilaar of tegen een hekwerk laten groeien. U voorkomt daardoor zeker, dat de plant “ontsnapt” en tot woekeren zal overgaan. Leuk is, om nog even te vermelden, dat tot de Ipomoea soorten ook de Ipomoea batatas behoort, deze staat bekend als de zoete aardappel of bataat. Kortom, de Ipomoea kan een fijne en dankbare toepassing zijn in uw Mediterrane tuin. Echter is het wel van belang de toepassing zodanig te doen, dat u de plant, ook naar de toekomst toe, goed onder controle kan houden.