Zus van der Have heeft in de club de NVOC ‘de Lage Landen’ een belangrijke rol gespeeld. Zij was een actief lid van de NVOC, nam deel aan activiteiten en evenementen. Haar lidmaatschap begon in 1985, het jaar waarin het eerste lustrum werd gevierd. Inmiddels is het zesde lustrum gepasseerd en was Zus bij het feest ter ere van de leden die al langer lid zijn dan 25 jaar. In zoveel tijd heb je veel gezien, veel gehoord en heb je veel meegemaakt. Tegelijkertijd raak je vanzelf ook goed ingevoerd. Zij wist gewoonlijk precies wat er gaande was op de club en wat er nog te gebeuren stond. Dit was voor de club van grote betekenis.

Het meest in het oog springend was haar rol als gastvrouw. Het begin daarvan gaat terug tot ver in de vorige eeuw, tweede helft jaren ’80, dat wil zeggen nu zo’n 25 jaar geleden. In samenwerking met anderen natuurlijk, heeft Zus over de jaren heen met enthousiasme en charme veel nieuwe mensen ingeschreven als lid en hen wegwijs gemaakt in de club. Zij was het vaste punt waar je je barkaarten kocht of waar je je inschreef voor een activiteit of evenement. Hierdoor werd zij voor velen het boegbeeld van de club.

Gedurende een langere periode elke week ergens zijn en niet verstek laten gaan, tenzij het echt niet anders kan, is geen geringe prestatie, ook al doe je het met plezier. Dit werd dan ook door iedereen zeer op prijs gesteld. We zullen haar missen !

Na het overlijden van haar man Job beleefde ze een moeilijke periode. Toch kon zij nog altijd de goede dingen van het leven waarderen, zoals lekker eten en drinken, feestjes en dansen. Zeker de laatste jaren heeft zij hier, samen met de haar omringende vriendengroep nog ruimschoots van kunnen genieten.

Het Bestuur en alle leden van de NVOC ‘De Lage Landen’ willen Zus bijzonder hartelijk bedanken voor alle inzet en de vele, vele uren over de jaren heen, die ze gegeven heeft om de club goed te kunnen laten functioneren. Zus, wij zijn je zeer erkentelijk.

Wij wensen haar dochters Tanna en Letta alsmede schoonzoon René en haar kleinzoon Berend veel sterkte toe bij het verwerken van het gemis van hun moeder, schoonmoeder en oma.