Een van onze oudste leden is overleden: “Linde Lindeboom”. Jarenlang was zij lid van de bridgeclub, ook zong ze heel graag en maakte deel uit van de zangclub. Eens in de maand liep ze mee met de KKK, wat het laatste jaar moeilijk voor haar was, maar ze bleef altijd vrolijk en opgewekt. Ze volgde met veel belangstelling de mooie lezingen, die voor de club gehouden werden.

Als goed golfspeelster werd ze door die club als erelid benoemd. Voor iedereen stond ze klaar en hielp waar ze kon, maar dikwijls was ze te goed en daar werd soms misbruik van gemaakt.

Oud worden kent verdriet om het wegvallen van generatiegenoten, maar er is een schakel, die de dood niet kan verbreken: Liefde en herinnering duren eeuwig voort! Met vele goede gedachten aan haar gaan wij verder.