Pas vorige maand vernam ik dat Leny Werker is gestorven. Jaren is zij actief lid geweest van onze club. Zelfs in het bestuur. De Kerstbrunch was een idee van Leny. Nog jaren heeft ze “gelukkig” gewoond in haar flat in Calpe. Ze is rustig en vol overgave gestorven. Het was genoeg geweest voor haar!