Wij kennen Frank en Simone ongeveer de helft van hun Spaanse tijd hier in Spanje. Zij waren actieve leden van de NVOC en deden, daar waar het hun uitkwam, mee tot op hun beider hoge leeftijd.

Jeu de boules op Tabaira en later op Arnesol en in het park, op maandagmorgen met de hele club en donderdag middag om 3 uur met ons viertjes. Samen met Rietje de Knecht gaven zij en Frank daar leiding aan en organiseerden wedstrijden, vaak gevolgd met een etentje bij Monroes Carvery. Simone speelde nog lang mee, totdat ze halverwege wegliep van de baan en Frank haar op het bankje posteerde. Daar zat ze dan iedere donderdag, lekker ingepakt tegen de kou. KKK werd altijd door hun meegedaan, totdat Simone het niet meer aankon. Wel gingen ze dan mee eten, dan belde ik ze op waar dat zou plaats vond en dan kwamen ze daar naartoe.

Vele bloesemtochten reden ze mee. Zwaar voor Frank want die moest rijden, puzzelen en op Simone letten. Op de clubmiddag kwamen ze iedere donderdagmiddag aangelopen arm in arm, dronken dan warme chocolade melk voor Simone en Frank een rosé.

Velen hebben hun meegemaakt en wij allen hebben dierbare herinneringen aan Frank en Simone.

Dank aan hun kinderen,Ingrid en Walter en onze Guusje, die hun de laatste maanden intensief hebben bijgestaan.

Koos Venekamp.