Op Maandag 6 Maart overleed onze goede vriendin Adinda na een zeer kort ziekbed. Alle vrienden en bekenden waren geschokt door haar plotselinge overlijden. Het bericht van haar ernstige ziekte was nog nauwelijks verwerkt, toen zij kort daarna overleed.

Adinda was voor veel vrienden een energieke, opgewekte en hartelijke vriendin. Bij de NVOC bekend omdat zij vaak klaarstond om met 2 handen te helpen. Bij de kerstdiners, Paasbrunches, bij allerlei festiviteiten stond zij altijd weer klaar om haar bijdrage te leveren.  Ook bij de bibliotheek hielp zij regelmatig, medeoprichtster van het voormalige smartlappenkoor, indeelster bij de tennisclub van de NVOC, medespeelster bij de Jeu de Boules, zij was niet uit het verenigingsleven weg te denken.

Maar vooral binnen haar familie was zij de spil bij allerlei gebeurtenissen, zij hield zielsveel van haar man,  kinderen en kleinkinderen en als het nodig was sprong zij ook daar regelmatig bij.
Wij zullen haar missen, zij was een bijzondere en originele vriendin.

Koos, wij  wensen je veel kracht toe, wij staan als vrienden om je heen en zullen je zo veel mogelijk steunen.

Namens alle vrienden

Marijke Herben