Minister Schippers zegt financiële steun toe om de kwaliteit van de opleiding voor cosmetisch artsen te verbeteren. De NVCG, de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde, opgericht in 2003, juicht dit toe. Om de deskundigheid te bevorderen en kwaliteit te waarborgen is de vereniging in februari dit jaar gestart met een 2-jarige basisopleiding voor cosmetisch artsen. De vereniging, waarbij 142 artsen zijn aangesloten, zet zich in om de kwaliteit van de cosmetische behandelingen te bewaken, te verbeteren en consumenten goed te informeren over behandelingen en producten.

Er zijn veel artsen die goede cosmetische behandelingen uitvoeren, maar helaas zijn er ook ondeskundigen die onnodig schade aanrichten of geen mooi resultaat teweegbrengen. We raden consumenten aan om zich goed te informeren of een arts bekwaam genoeg is om een behandeling met injectables uit te voeren. De gecertificeerde NVCG-artsen voldoen aan de kwaliteitseisen die de vereniging heeft vastgesteld en worden dan ook periodiek gevisiteerd. De vereniging zorgt voor de basisopleiding, bijscholing en informatievoorziening.

Als voorzitter van de NVCG betreur ik de beroering die vorige week is ontstaan naar aanleiding van de TV-programma’s van “Pauw en Witteman” en “De wereld draait door”. In beide programma’s werd aandacht aan dit onderwerp gegeven en zou ten onrechte de indruk kunnen zijn gewekt dat het gebruik van fillers (vulmiddelen) mogelijk onveilig en riskant is. In beide programma’s werd met name gesproken over permanente middelen, welke door de NVCG al jaren sterk worden ontraden. Mocht een lid van de vereniging toch een dergelijk middel gebruiken dan volgt royement.

De huidige generatie injecteerbare stoffen zijn volledig oplosbaar en volstrekt veilig. Het meest gebruikt worden hyaluronzuren (bv Juvederm, Restylane) en calciumhydroxyl- apatit (Radiesse). Beide producten geven ongeveer een jaar een goed resultaat, soms zelfs anderhalf jaar. Uiteraard speelt de ervaring van de arts, zoals al eerder genoemd, een grote rol.

Een geheel ander product is botuline-toxine, voor het gemak Botox genoemd. Dit product wordt met name gebruikt voor de frons, het voorhoofd en de kraaienpootjes, om ter plaatse de lijntjes minder diep te maken. Het beïnvloedt de mimiek en als je dit op de juiste manier toepast, geeft dit een mooi resultaat. Ook hier geldt weer dat de ervaring van de arts een grote rol speelt. Men ziet nogal eens een onnatuurlijk resultaat. Ook dit middel is volstrekt veilig en wordt ook in de gewone geneeskunde veel gebruikt, waarover een volgende keer meer. Het effect van Botox is drie tot zes maanden zichtbaar.

Naast mijn werkzaamheden in Nederland, heb ik tegenwoordig eveneens een maandelijks spreekuur aan de Costa Blanca in Clinica La Alegria te Calpe.

Dr. Peter Termohlen

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met Clinica La Alegria.

Clinica La Alegria
Avda. de Valencia 17 – CALPE
Tel.:?96 583 13 36
www.la-alegria.es