Een long revalidatieprogramma is niet alleen gericht op de ziekte of aandoening zelf. Het uiteindelijke doel van de revalidatie is dat een patiënt in alle opzichten weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Men leert de juiste aanpassingen te doen om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en onafhankelijkheid te bereiken.

Wie zijn betrokken bij Medifit longrevalidatie?

Het Medifit long behandelteam staat onder eindverantwoordelijkheid van een Nederlandse longarts en een revalidatiearts. Ons multidisciplinair behandelteam bestaat verder uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, psychotherapeut, bewegingsagoog, diëtist, ontspanningstherapeut en verplegeegkundigen. De leden van ons behandelteam staan in nauw contact met elkaar en er vindt iedere week multidisciplinair overleg plaats. Hierdoor kan het behandelteam goed de voortgang in de gaten houden en kunnen we zo nodig in overleg de revalidatie doelen aanpassen en garanderen een zo’n optimaal mogelijk herstel.

Hoe ziet het revalidatieprogramma eruit?

Voordat een patiënt start met de longrevalidatie vindt er een uitgebreide intake en onderzoek. Ze meten de longfunctie en spierkracht en doen een inspanningstest. Als het nodig is, wordt de medicatie aangepast. Zo is de patiënt optimaal voorbereid om het revalidatieprogramma te beginnen en weten we ook zeker dat de inspanning veilig is. Na de intake wordt er besloten of het nodig is de revalidatie poliklinisch of klinisch te volgen met intern verblijf in ons centrum.

Nazorg

Na afloop van de revalidatie zoeken we samen met de patiënt naar een geschikte therapie om de conditie te onderhouden. Er zijn verschillende mogelijkheden: na afloop van de revalidatie krijgt de patiënt een oefenprogramma voor thuis en kan deelnemen aan een 2 maal wekelijkse groep sessie op locatie of met een onlinevideo sessie. Het oefenprogramma wordt geleid door fysiotherapeuten van ons team met een specialisatie in longproblematiek als COPD.

Dit revalidatieprogramma leidt normaal gesproken tot een verbeterde levenskwaliteit en inspanningsvermogen en tot minder gebruik van medische zorgen. In het algemeen zal er minder beroep worden gedaan naar een arts en minder in het ziekenhuis moet worden opgenomen. De ziekte zal beter onder controle zijn en de patiënt zal meer vertrouwen hebben in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het hernemen van sociale contacten. Door de verworven inzichten, een herstelde conditie en verandering van levensstijl is een effect op lange termijn gegarandeerd.


Meer weten? Dan kunt u mailen naar info@medifitreha.com. Voor een afspraak kunt u bellen naar onze receptie 966 495 448.