Op dit moment is de contributie voor 2022 verschuldigd. Deze bedraagt € 85,- Euro per persoon/jaar.

Wij verzoeken u deze over te maken vóór 31 januari 2022 op rekening van:

NVOC De Lage Landen,
IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544
SabadellSolbank in Moraira,

onder vermelding van uw Naam en (indien mogelijk) Lidmaatschapsnummer.

Dit nummer kunt u terugvinden in de ledenlijst.

Als u dit bedrag wilt overmaken vanaf een buitenlandse bankrekening, dient u de volgende gegevens te gebruiken:
IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544
BIC: BSABESBB

Mocht u contant willen betalen of pinnen dan kan dit op onze clubmiddag, iedere donderdag van 17.00 -19.00 uur. Onze voorkeur gaat uit naar overmaking op onze bankrekening.

Indien de contributie niet vóór 31 januari 2021 is ontvangen dan zijn wij helaas genoodzaakt een verhoging van € 5,- toe te passen in verband met extra werkzaamheden.

Ik hoop u snel weer te kunnen begroeten in ons clubgebouw!

 

Arlette Mol

NVOC DE LAGE LANDEN

Penningmeester