Aan de Leden van de NVOC,

Hieronder vindt U de agenda voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 23 november 2017.

Het Bestuur


Uitnodiging tot het bijwonen van de
Buitengewone Algemene Leden Vergadering van de NVOC
op 23 – 11– 2017 om 15:30 uur te Arnesol

Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen moet bij aanvang van de Vergadering een derde van het aantal leden aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan wordt een tweede vergadering belegd om 16.00 uur. Er is dan geen minimum quorum vereist.

Agenda

 1. Opening
 2. Gedenken overledenen
  • Rietje de Knegt,
  • Adrie de Jongh
 3. Mededelingen
 4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 20 – 4 – 2017
 5. In- en uitgegane stukken: ENQUÊTE
 6. Financiën
 7. Verhoging Lidmaatschap per 1 januari 2018
 8. Bestuurssamenstelling – bestuursleden
  • niet herkiesbaar:
   Anneke Blokland
   Regien Dwarkasing
  • herkiesbaar:
   Marion Hoed,
   Cora Dekkers,
   Arlette van den Burg,
   Peter van Bloppoel,
   Rob Lem,
   Nicole Lesire,
   Anne –Lize Jaspers,
  • nieuwe kandidaten:
   Rien Leeuwenhoek
   Michel Rosenberg
 9. Vaststelling en goedkeuring van het herziene Huishoudelijk Reglement
 10. Rondvraag
 11. Bedankjes
 12. Sluiting