Het is zo langzamerhand een traditie! Ook dit jaar komen we weer bij elkaar voor het maken van Kerststukjes. Marleen Smits heeft zich dit jaar wederom bereid verklaard ons met raad en daad terzijde te staan en zo kunnen we onder haar leiding, elkaar helpend, weer voor wat leuke kerstversiering zorgen.

We gaan dit doen op dinsdag 22 december a.s. om 10.30 uur in ons clubgebouw en om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen, graag eerst even inschrijven bij de gastvrouwen op donderdagmiddag in ons clubgebouw (van 16.00 tot 19.00 uur); of stuur even een mailtje naar nvoc.evenementen@gmail.com.

De prijs bedraagt 6,– p/p. (deelname: minimaal 10 en maximaal 25 personen)

Het is de bedoeling dat een ieder zelf wat materiaal (groen uit de tuin, kerstversieringen, bakjes, kaarsen, etc.) meebrengt. Wij zullen zorgen voor oase, ijzerdraad, lintjes, etc.

 

Tot de 22e december

 

De evenementencommissie